Het verbonden kind

Ouder en Kind relatie

Het kind op zoek naar verbinding
Maak je je zorgen over het gedrag van jouw kind? Soms komt het gedrag voort uit zijn eigen ontwikkelingsfase en is je kind daarom bij tijd en wijle zichzelf wat kwijt. Dan kan je maar beter niet boos op hem worden, maar heeft hij jou als leider nodig. Wanneer je zijn behoefte begrijpt kun je daarop inspelen.
Ik leer je te denken vanuit de behoefte aan verbinding, want dat is wat je kind zelf, of wat jullie samen, feitelijk zoeken. 
⇒ Meer hierover lees je in mijn boek: Mijn kind en ik   

Het kind als spiegel voor de ouder:
Vaak heeft het lastige gedrag van je kind iets te maken met jullie interactie. Dan kan je het best eerst naar jezelf kijken.
Dat zit zo: Kinderen voelen haarfijn aan hoe het met je is. Hij voelt aan waar jij je, misschien zelfs onbewust, óók nog mee bezighoudt en wat je ervan weerhoudt om ontspannen te zijn. Dat kan van alles zijn: je niet meer passende leefstijl, nog onverwerkte trauma’s, je angsten, de overtuigingen over jezelf die niet meer helpend zijn, je harde werken, je zorgen, je…
Jouw kind heeft daar ook last van en reageert daarop. Als kindertolk ben ik getraind om zijn gedrag te vertolken naar wat er op een diepere laag speelt en wat zijn invloed heeft in jullie dagelijkse leven. .
Soms weet je zelf al waar de schoen wringt: je ongeduld, je boosheid, je irritatie, je moedeloos worden van… Emoties die de relatie tussen jou en je kind niet ten goede komen.  Dan kunnen we gelijk aan het werk. 
Met coaching en counseling kan je snel vanuit een nieuw perspectief weer liefdevol omgaan met je kind.

Wees gerust! Je hoeft geen perfecte ouder te worden, dat is echt niet de bedoeling. Maar het is belangrijk dat de liefde altijd voelbaar is, ook in lastige momenten