de Ouderschapsbelofte

Weet je nog? Wanneer je een kind krijgt ben je vol met beloftes.
Zo'n mooi en kwetsbaar mensje... aan jou toevertrouwd.


Je wil er alles aan doen dat je kind een goed en zorgeloos leven tegemoet gaat!

Maar de werkelijkheid is weerbarstig.  In de waan van de dag  'vergeet' je vaak de rode lijn te blijven zien. Dat is menselijk;
Maar soms is het goed om toch weer even terug te gaan naar wat je je kind wil meegeven.
En hoe je dat, samen met de andere ouder van je kind, wilt doen.

 

Daarom is de ouderschapsbelofte een prachtige leidraad.
Je kan hiermee concreet af en toe samen stilstaan bij de behoeftes van jullie kind op dat moment.
Hoe geven jullie er, ieder voor zich én samen, hier invulling aan? 
Zo blijf je scherp en gemotiveerd in je ouderschap. 

Ik kan met jullie doorspreken HOE je deze beloftes in de praktijk gaat vormgeven,  hoe je, ondanks je drukke agenda, toch vanuit deze intentie kan handelen.


Voor zowel stellen zonder of met gezinsproblemen als voor gescheiden ouders.

de 5 onderwerpen van de ouderschapsbelofte

uit "Liever liefde dan de beste buggy".
schrijvers: Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier

 

We beloven jou dat je in liefde opgroeit. We zullen aandacht besteden aan onze band met jou, onze ouderrelatie en de sfeer in het huis waar je bent.

 

Wij beloven jou dat we ons actief inzetten voor jouw opvoeding. Wij zullen je leiden, begeleiden en de zorg voor jou op de eerste plaats zetten.


We hebben kennis en respect voor elkaars waarden en zullen die meenemen in de opvoeding die je bij elk van ons krijgt.

 

Wij beloven jou dat we rekening houden met jouw ontwikkeling en talenten. Wij zullen goed kijken naar wat bij jou past en wat jij graag wilt en wij zullen zorgen voor een passende leeromgeving en onderwijs.

 

We beloven jou dat je veilig opgroeit. Wij zullen geen geweld gebruiken, noch fysiek, noch mentaal. We zullen je niet betrekken in mogelijke conflicten en jou met respect bejegenen. Wij zullen erop toezien dat anderen dat ook doen.

 

Wij beloven jou dat wij beiden aanwezig blijven in jou leven. We zullen elkaar daarin de ruimte geven, ook als we gaan scheiden.

  • Facebook Social Icon

Contact & Bedrijfsinformatie

Els Brakman - Het Verbonden Kind.
06 - 30014915

info@hetverbondenkind.nl

Werkadres:

Bellamystraat 15
Utrecht
Voor privé- gesprekken en de workshops.

 

KvK nr: 53603885

© 2019 Els Brakman