Het verbonden kind

Inhoudsopgave

Deel 1. Het kind centraal
Wat is een kind eigenlijk?
Kindbeeld vanuit de geschiedenis
Wat is jouw kindbeeld?
Kindbeeld van dit boek
Elk kind heeft zijn eigen constitutie
Elk kind heeft zijn eigen plek
Elk kind heeft zijn eigen lot
Kinderen zijn je kinderen niet
Opgroeien in verbinding: de theorie
          Verbinden is een werkwoord
          Gebruiken van hoofd, hart en handen
          De vijf gebieden van verbinding maken
Opgroeien in verbinding: de praktijk
          Van conceptie tot de geboorte
          0-4 jaar
          4-8 jaar
          8-12 jaar
          12-15 jaar
          15-18 jaar
Opgroeien in verbinding met specifieke vraagstukken
Appen en social media
Seksualiteit
Pesten en gepest worden
Weerbaarheid
Maatschappelijke vraagstukken
Omgaan met stress
Omgaan met tegenslagen
Omgaan met leven en dood
Zelfvertrouwen opbouwen
          Inleiding
          Veiligheid, verbondenheid en uitdaging op maat als randvoorwaarden
          Hoofd, hart en handen in balans
          Een positief, reëel zelfbeeld
          Zelfsturing: leer hem omgaan met zijn gevoelens en emoties          

Deel 2. Het ouderschap centraal
Niets is vanzelfsprekend
Twee gezinsculturen en hun waarden
Partnerrelatie wordt partner-en-ouder-relatie
Ouderschapsbelofte
De angel uit het conflict
Drie minuten ademruimte
Dilemma’s in de opvoeding
Grip op je emoties
Beruchte crisismomenten
Ex-partners? Maar nooit ex-ouders!
Lastig gedrag van ouders 🙂
Jij, je ouders en je schoonouders
De waarde van dieren 
De waarde van rituelen 

Deel 3. Tussen jou en je kind: de praktijk
Veilig hechten
Loslaten en in verbinding blijven
Consequent of congruent?
Huisregels en afspraken
Effectief communiceren
De kracht van gedachten

Deel 4. Tussen jou en je kind: de theorie
Spiegelkind: het principe van PresentChild (kindertolk) 
De systemische principes 
De systemische wetmatigheden: 
Het tweeoudergezin, systemisch gezien
Het eenoudergezin, systemisch gezien
De bewust alleenstaande moeder, systemisch gezien 
Het samengestelde gezin, systemisch gezien
Het adoptie- of pleeggezin, systemisch gezien
Opvoedopstelling: het doorbreken van familiepatronen 
Als je kind niet luistert, luistert hij dan niet? 

Ten Slotte
Hart onder de riem             128
Dankwoord                         130
Over mij                              131
Inspiratiebronnen              133
Colofon                              136